Audyt SEO krok po kroku – optymalizacja kodu strony

W poprzednim wpisie, staraliśmy się ugryść kwestię techniczne dotyczące strony. Dziś postaramy się powiedzieć coś więcej na ten temat, a dokładniej o optymalizacji kodu strony.

Kod strony

 • Poprawność kodu HTML – kod strony powinien być zgodny ze standardami W3C. Niepoprawny kod HTML może utrudniać robotom wyszukiwarek prawidłowe odczytanie zawartości strony.
  Porada: Poprawność kodu HTML można sprawdzić pod adresem: http://validator.w3.org/
 • Poprawność kodu CSS – podobnie jak w przypadku kodu HTML warto zadbać o poprawność kodu CSS
  Porada: Poprawność kodu CSS można sprawdzić pod adresem: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
 • Osadzenie CSS w osobnym pliku – jest to istotne głównie ze względu na czas wczytywania strony. Kod CSS powinien znajdować się w osobnym pliku o rozszerzeniu .css, który zostanie wczytany na każdej z podstron.
 • optymalizacja-stronyOsadzenie JS w osobnym pliku – podobnie jak w przypadku kodu CSS, również kod Java Script powinien się znajdować w osobnym pliku o rozszerzeniu .js. Jednak są od tego pewne wyjątki. Jeśli używamy jakiegoś skryptu tylko na jednej podstronie, nie ma sensu rozbudowywać pliku .js o niego, powiększając jego wagę. W takim przypadku można zostawić zawartość skryptu na stronie.
 • Stosunek treści do kodu – im większy stosunek treści do kodu HTML, tym lepiej. Zazwyczaj parametr ten będzie niski, jeśli nie wydziela się kodu CSS i JS do osobnego pliku, co wpływa na wolniejsze wczytywanie strony. Dobry rezultat to 60%.
  Porada: Aby sprawdzić stosunek treści do kodu można skorzystać z narzędzia http://www.seoptimer.com/ i sprawdzić pole Text / HTML Ratio
 • Szybkość ładowania strony – już od kilku lat element ten jest jednym z czynników rankingowych.
  Porada: Szybkość ładowania strony można sprawdzić pod adresem: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights Dobry rezultat to 80/100 punktów.
 • Elementy dynamiczne – serwis powinien być zbudowany w ten sposób aby nawigacja mogła odbywać się przy wyłączonej obsłudze Flasha, Javy czy JavaScriptu gdyż roboty wyszukiwarek nie zawsze są w stanie prawidłowo odczytać elementy wykonane w technologii Flash lub JavaScript.
 • Wyświetlanie na urządzeniach mobilnych – od jakiegoś czasu Google sprawdza jak strony wyświetlają się na urządzeniach mobilnych. Nieczytelność strony oraz problemy z obsługą na takich urządzeniach negatywnie wpływa na pozycję w wynikach wyszukiwania(więcej pisaliśmy o tym temacie tutaj). Wskazówki Google jak tworzyć strony na różne urządzenia znajdują się pod adresem https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/your-first-multi-screen-site/?hl=pl

Tytuły (znacznik title)

 • Długość – zaleca się, aby zawartość TITLE nie przekraczała 65-znaków, przy czym maksymalna długość tytułu mieszczącego się w wynikach wyszukiwania Google jest zależna od szerokości całego tytułu i może wynosić nawet 70 znaków. Nieznaczne przekroczenie tej granicy nie powinno negatywnie wpływać na pozycję strony, jednak ucierpi na tym prezentacja strony w wynikach wyszukiwania ze względu na skrócenie tytułu i zastąpienie go znakiem „…”.
 • kod-stronyObecność słowa kluczowego – tytuł jest jednym z najważniejszych czynników rankingowych w Google, dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę, zamieszczając w nim najważniejsze słowa kluczowe. Najlepiej będzie, jeśli zostanie ono wpisane w głównej formie, bez żadnych odmian.
 • Liczba słów kluczowych – przyporządkowując słowa kluczowe dla poszczególnych podstron, należy rozłożyć je w taki sposób, aby każda podstrona była zoptymalizowana pod kątem 2-3 fraz.
 • Kolejność słów kluczowych – bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności słów kluczowych w tytule. Przykładowo, dla frazy „szkolenia operatorów” bardziej korzystny będzie tytuł w postaci „szkolenia operatorów”, niż „operatorów szkolenia”.
 • Brak nadmiernych powtórzeń słowa kluczowego – angielskie określenie „keyword stuffing” odnosi się do sytuacji, w których słowa kluczowe są używane nagminnie zarówno w tytule, jak i w treści strony. Należy w szczególności unikać powtarzania słów kluczowych w identycznej formie.
 • Unikalność tytułów – ostatnia sprawa to dostosowanie zawartości tytułu do podstrony, a zatem opracowanie unikalnych tytułów.  Jest to wyjątkowo ważne, ponieważ w przypadku użycia tych samych, lub zbliżonych do siebie tytułów, wyszukiwarki mogą napotkać problemy z ustaleniem, która z podstron najlepiej odpowiada danej frazie. Tym samym, ze względu na problemy z ustaleniem trafności wyników dla wybranego zapytania, pozycje strony  mogą się często zmieniać w zależności od wybranej przez wyszukiwarkę podstrony.

Opisy (znacznik description)

 • Długość – aby pełny opis został wyświetlony w wynikach wyszukiwania w Google, powinien zmieścić się w 150 znakach. W przypadku przekroczenia tej granicy, końcówka opisu może zostać zastąpiona znakiem „…”.
 • Obecność słowa kluczowego – obecność słowa kluczowego w opisie strony spowoduje jego pogrubienie w wynikach wyszukiwania. Tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo kliknięcia w dany wynik przez internautę. Zawartość opisu powinna jednak w większym stopniu skupiać się na zachęceniu do odwiedzenia strony, niż do uzyskania korzyści pod kątem SEO.
 • Unikalność – podobnie jak tytuły, również opisy powinny być unikalne, aby odzwierciedlały zawartość poszczególnych podstron.

Znaczniki HTML

 • Występowanie nagłówków h1-h6 – nagłówki są jednym z elementów, które opisują zawartość każdej z podstron. Do wyboru jest 6 stopni nagłówków, jednak należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca się, aby nagłówek 1-go stopnia występował na stronie tylko raz, porównując go do głównego tytułu książki, czy czasopisma. Niższe stopnie to już podtytuły, które mogą się powtarzać.
 • Słowa kluczowe w nagłówkach h1-h6 – mimo  że nagłówki powinny być konstruowane w pierwszej kolejności z myślą o użytkownikach, to jednak dobrze jest wykorzystać je także do zamieszczenia najważniejszych słów kluczowych. Należy to jednak robić bardzo dyskretnie, aby tytuł nie był listą słów kluczowych, tylko zachętą do zapoznania się z całym tekstem. Konieczne jest zatem znalezienie złotego  środka pomiędzy tym, co dobre dla użytkowników, a tym, co korzystnie wpłynie na pozycję strony.
 • Występowanie opisów alternatywnych zdjęć – z punktu widzenia użytkownika, w przypadku braku wczytania przez przeglądarkę obrazka na stronie, zobaczy on tylko jego opis alternatywny. W przypadku jego braku, nie będziemy w stanie odgadnąć zawartości obrazka – to samo dotyczy robotów wyszukiwarek,  dlatego też należy uzupełniać zawartość znacznika ALT.
 • Słowa kluczowe w opisach alternatywnych zdjęć – podobnie jak w przypadku opisanych wcześniej nagłówków, również ALTów nie należy wykorzystywać do listowania w nich najważniejszych słów kluczowych. I również w tym przypadku trzeba znaleźć kompromis pomiędzy tym, co dobre dla użytkownika i wyszukiwarki. Zazwyczaj jednak taki kompromis łatwo osiągnąć, ponieważ opisy alternatywne zazwyczaj są krótkie i dość ogólnie opisują zawartość zdjęcia, tym samym i tak często zawierają w sobie słowo kluczowe. Niekorzystne jest więc zarówno zbytnie nasycenie ALTów słowami kluczowymi jak i całkowity ich brak, lub opisy, które nic nie „mówią”.
 • Stosowanie wyróżnień słów kluczowych w treści – należy wyróżniać fragmenty tekstu najważniejsze pod kątem użytkownika. Jednak podobnie jak w poprzednich punktach, warto w wyróżnieniu uwzględnić pozycjonowane słowa kluczowe.
 • Opisowe nazwy plików – z opisowch nazw plików, z których można wywnioskować, co one zawierają. Warto zadbać o to  żeby przykładowy obrazek plik zamiast nazwy 8781271817.jpg nazywał się np. wozek_widlowy.jpg czyli żeby nazwa pliku odpowiadała zawartości.

Pozostałe wpisy z naszego bloga

Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Ciebie.

Nasze doświadczenie

ikona-adwords
300
Kampanii AdWords
ikona-klienci
500
Klientów
ikona-slowa
500
Słów w top 5
ikona
1000
Opublikowanych
artykułów

Firmy, które nam zaufały.

logo-brand-creator-2
logo-karcher-2
logo-karcher
logo-brand-creator
logo-profi
logo-wisla-krakow
ikona-maile
ikona-kontakt-klient
ikona-statystyki

Opinie klientów.

Funkcjonalności zawarte w systemie usprawniają selekcję aplikacji, skracając czas tego procesu i przede wszystkim ułatwiają zarządzanie bazą CV…

Mariana Kowalska, Samodzielny Specjalista ds. Rozwoju Pracowników, BRAND CREATION

Funkcjonalności zawarte w systemie usprawniają selekcję aplikacji, skracając czas tego procesu i przede wszystkim ułatwiają zarządzanie bazą CV…

Mariana Kowalska, Samodzielny Specjalista ds. Rozwoju Pracowników, BRAND CREATION