Śledź nas na:

Obowiązek informacyjny:

1. Administracja danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest :

ONLINE GROUP JANUSZ WALA

Białoprądnicka 17/5

Kraków 31-221

tel. 602 440 019

e-mail: biuro@onlinegroup.pl

2. Skąd posiadamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym podpisałeś z nami umowę, skontaktowałeś się z jednym z naszych pracowników lub wysłałeś formularz kontaktowy na stronie onlinegroup.pl.

Dodatkowo strona onlinegroup.pl korzysta z plików cookies. Więcej o plikach cookies wykorzystywanych przez naszą stronę przeczytasz tutaj

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Online Group?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

 • kontaktowania się z Tobą, w celach realizacji zamówionych usług,
 • wysyłania ofert, zapytań oraz okresowych newsletterów.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane:

 • świadczenie usługi na podstawie regulaminu,
 • wyrażona przez Ciebie zgoda,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z dostępnych poniżej opcji:

 • kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe (opt-out)
 • zgłoszenie na adres email: biuro@onlinegroup.pl .

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu.

6. Czy konieczne jest podanie przez Ciebie nam danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówionej usługi.

7. Jakie prawa Ci przysługują?

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO: Prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.

8. Komu udostępniane są Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom (procesorom) oraz upoważnionym przez nie osobom. W tym przypadku odbiorcy nie są uprawnieni do korzystania w żaden sposób z danych. Przekazywanie danych odbywa się w przypadku świadczenia usług i podwykonawstwa. Twoje dane udostępniamy także upoważnionym pracownikom i współpracownikom Online Group w ramach ich obowiązków. Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je podmiotom uprawniony:

 • sądom
 • organom ścigania.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne:-

 • do momentu wycofania zgody,
 • do momentu wygaśnięcia umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne,
 • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

10. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
 • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.